WARUNKI USŁUGI

Obowiązuje od 16.11.2020

Niniejsze ogólne warunki użytkowania (znane jako „CGU”) określają zasady i warunki udostępniania witryny  https://itemauto.fr/ (znanej jako „Witryna”) oraz warunki dostępu i korzystania z usług oferowanych przez ITEM AUTO użytkownikom („Ty”).

Kim jesteśmy ?

Oto nasza nota prawna:

 • Nazwa firmy i forma prawna: ITEM AUTO SAS
 • Adres pocztowy siedziby głównej: 14B Grande Rue 21400 Aisey-Sur-Seine
 • Numer RCS i miasto: RCS Dijon 822 157 103
 • Kapitał zakładowy: 6000 euro
 • Wewnątrzwspólnotowy numer VAT: FR38822157103
 • Numer telefonu: 09 88 99 98 70
 • E-mail: contact@itemauto.fr
 • Kierownik publikacji: Szymon Wojtysiak
 • Informacje dotyczące hosta: OVH – 2 rue Kellermann – 59100 ROUBAIX – Francja   http://www.ovh.com/fr/support/

Specjalizujemy się w sprzedaży silników, manualnych i automatycznych skrzyń biegów, przednich i tylnych mechanizmów różnicowych oraz innych skomplikowanych części mechanicznych i automatycznych do pojazdów wszystkich marek. Materiały te sprzedawane są jako nowe lub w ramach standardowej wymiany, nadal kwalifikowane jako regenerowane lub używane.

Jakie są warunki dostępu do serwisu?

Strona umożliwia dostęp do następujących usług:

 • Prezentacja naszej koncepcji,
 • Prezentacja katalogu produktów,
 • Dostęp do strefy zakupów online,
 • Dostęp do błyskawicznego okna dialogowego,
 • Dostęp do formularza zwrotu towaru i obsługi posprzedażowej,
 • Zapisz się do naszego newslettera.

Możesz utworzyć obszar członkowski. W tym celu należy zarejestrować się poprzez wypełnienie formularza. Wyrażając zgodę na rejestrację, wyrażasz zgodę na podanie szczerych i dokładnych informacji dotyczących Twojego stanu cywilnego oraz danych kontaktowych, w tym adresu e-mail.

Nasze usługi są zarezerwowane dla osób pełnoletnich.

Aby uzyskać dostęp do usług, należy następnie zidentyfikować się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, które zostaną Państwu przekazane po rejestracji.

Aby otrzymywać biuletyn Witryny, należy się zarejestrować, zaznaczając odpowiednie pole w momencie zakupu. W każdej chwili i bez konieczności podawania przyczyny możesz poprosić o wypisanie się z listy mailingowej.

Niniejsza Witryna jest dostępna bezpłatnie w dowolnym miejscu, pod warunkiem posiadania dostępu do Internetu. Za wszelkie koszty poniesione w związku z dostępem do Strony (sprzęt komputerowy, oprogramowanie, połączenie internetowe itp.) odpowiadasz Ty.  

Wszelkie zdarzenia spowodowane siłą wyższą skutkujące awarią Witryny lub serwera i podlegające jakimkolwiek przerwom lub modyfikacjom w przypadku konserwacji, nie pociągają za sobą naszej odpowiedzialności. W takich przypadkach zgadzasz się nie pociągać nas do odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy lub zawieszenie świadczenia usług, nawet bez powiadomienia.

Możesz skontaktować się z nami poprzez e-mail na adres e-mail wydawcy podany powyżej.

Jakie dane osobowe zbieramy?

Zapewniamy gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych z poszanowaniem prywatności zgodnie z ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącą przetwarzania danych, plików i wolności oraz Ogólnych przepisów o ochronie danych.

Zapraszamy do zapoznania się z polityką ochrony danych osobowych w celu uzyskania dalszych informacji.

Nasze wyróżniające się elementy są chronione! (Własność intelektualna)

Marki, logo, znaki, a także cała zawartość naszej witryny (teksty, obrazy, dźwięk itp.) podlegają ochronie na mocy Kodeksu własności intelektualnej, a w szczególności praw autorskich.

Marka ITEM AUTO to marka, której używamy od 2016 roku. Jakiekolwiek przedstawianie i/lub reprodukcja i/lub częściowe lub całkowite wykorzystanie tej marki, jakiegokolwiek rodzaju, jest całkowicie zabronione.

Na reprodukcję, publikację i kopiowanie różnych treści należy zwrócić się do nas z prośbą o uprzednią zgodę. Zgadzasz się na korzystanie z zawartości Strony w kontekście ściśle prywatnym; jakiekolwiek wykorzystanie do celów komercyjnych i reklamowych jest surowo zabronione.

Jakakolwiek całkowita lub częściowa reprezentacja naszej Strony w jakikolwiek sposób, bez wyraźnej zgody ITEM AUTO SAS, stanowiłaby naruszenie karane na mocy artykułu L 335-2 i nast. Kodeksu własności intelektualnej.

Przypomina się, zgodnie z artykułem L122-5 Kodeksu własności intelektualnej, że Użytkownik reprodukujący, kopiujący lub publikujący treści chronione musi podać autora i jego źródło.

Nasza odpowiedzialność jest ograniczona

Źródła informacji publikowane w naszym Serwisie uważane są za wiarygodne, jednak nie gwarantujemy, że są one wolne od wad, błędów lub przeoczeń.

Przekazywane informacje mają charakter informacyjny i ogólny, nie mają wartości umownej.

Pomimo regularnych aktualizacji nie ponosimy odpowiedzialności za zmiany przepisów administracyjnych i prawnych, które nastąpią po publikacji. Podobnie nie możemy ponosić odpowiedzialności za wykorzystanie i interpretację informacji zawartych na tej Stronie.

Musisz upewnić się, że hasło logowania do Twojego obszaru członkowskiego jest utrzymywane w tajemnicy. Jakiekolwiek ujawnianie hasła, niezależnie od jego formy, jest zabronione. Przyjmujesz na siebie ryzyko związane z używaniem Twojej nazwy użytkownika i hasła. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku nieuczciwego użycia.

Nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wirusy, które mogą zainfekować Twój komputer lub jakikolwiek sprzęt komputerowy, z którego korzystasz, po użyciu, uzyskaniu dostępu lub pobraniu z naszej witryny.

Nasza odpowiedzialność nie może zostać poniesiona w przypadku działania siły wyższej lub nieprzewidywalnego i nie do pokonania działania strony trzeciej.

Nie mamy kontroli nad hiperłączami

Na naszej Stronie mogą znajdować się łącza hipertekstowe. Informujemy, że klikając na te linki, opuścisz Stronę. Nie mamy kontroli nad stronami internetowymi, do których prowadzą te linki i w żadnym wypadku nie możemy ponosić odpowiedzialności za ich treść.

Nasza karta dotycząca plików cookie

Informujemy, że podczas Twoich wizyt na stronie w oprogramowaniu Twojej przeglądarki może zostać automatycznie zainstalowany plik cookie.

Pliki cookies to małe pliki, które są tymczasowo przechowywane na dysku twardym Twojego komputera przez Twoją przeglądarkę i które są niezbędne do korzystania z Witryny.

Pliki cookies nie zawierają danych osobowych i nie mogą służyć do identyfikacji kogokolwiek. Plik cookie zawiera unikalny identyfikator, generowany losowo i dlatego anonimowy. Niektóre pliki cookie wygasają po zakończeniu Twojej wizyty, inne pozostają.

Informacje zawarte w plikach cookies wykorzystywane są w celu ulepszania Serwisu.

Przeglądając naszą Stronę akceptujesz je.

Dajemy Ci możliwość wyrażenia zgody na używanie niektórych plików cookie.

Jeżeli nie wyrażasz zgody, zostaniesz poinformowany, że niektóre funkcjonalności lub strony mogą zostać odrzucone.

Możesz dezaktywować te pliki cookie, korzystając z ustawień w oprogramowaniu przeglądarki.

Stosujemy prawo francuskie

Do niniejszego Regulaminu stosuje się ustawodawstwo francuskie. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu powstałego pomiędzy stronami, wyłączną jurysdykcją do rozpoznania sprawy będą sądy francuskie.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu, możesz skontaktować się z ITEM AUTO SAS, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.